ERSA

The European Regional Science Association Sekcja Polska
63rd ERSA Congress in Terceira Island - Azores
2024

- Archives -

STUDIA REGIONALIA


Journal of the Polish Academy of Sciences

Committee for Spatial Economy and Regional Planning

European Regional Science Association (ERSA) Polish Section

AKTUALNOŚCI
Walne Zebranie Członków ERSA Sekcja Polska (aktualizacja)

Walne Zebranie Członków ERSA Sekcja Polska (aktualizacja)

By on Wrzesień 30, 2023

Informujemy, że zarząd Stowarzyszenia European Regional Science Association – Sekcja Polska (Polish Section), działając w oparciu o §27 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia, zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w następującym terminie i miejscu:   piątek, 13 października 2023 roku o godzinie 16:00 online – link do Walnego Zebrania zostanie przesłany drogą mailową w osobnym komunikacie do […]

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ERSA – Sekcja Polska

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ERSA – Sekcja Polska

By on Maj 11, 2023

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ERSA – Sekcja Polska odbędzie się w dniu 26.05.2023 o godz. 18.00 w trybie online Porządek obrad: Sprawy organizacyjne Zebrania: wybór przewodniczącego i protokolanta oraz przyjęcie porządku obrad Sprawozdanie  Zarządu z działalności merytorycznej i finansowej za okres 01.01.2022 do 31.12.2022 – uchwała o przyjęciu sprawozdania Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium […]

Seminarium online – marzec 2023

Seminarium online – marzec 2023

By on Luty 15, 2023

Zapraszamy na kolejne seminarium online ERSA Sekcja Polska. Naszym gościem i prelegentem będzie Pani mgr inż. arch. Sandra Przepiórkowska (Politechnika Śląska; obecnie stypendystka Fulbrighta na MIT, LCAU). Podczas spotkania zaprezentuje swoje doświadczenia ze stażu międzynarodowego w MIT oraz badań w zakresie architektury i urbanistyki. Tytuł spotkania: “Architektura i urbanistyka w badaniach na MIT i Politechnice Śląskiej. Podobieństwa […]

Seminarium online – listopad 2022

Seminarium online – listopad 2022

By on Listopad 2, 2022

Zapraszamy na kolejne seminarium online ERSA Sekcja Polska. Naszym gościem i prelegentem będzie Pani mgr Yaryna Khmara, doktorantka Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas spotkania zaprezentuje swoje doświadczenia doktoranckie w świetle tematyki pracy: “Dewzrost: operacjonalizacja w kontekście miasta – w poszukiwaniu alternatywnych strategii rozwoju.” Spotkanie odbędzie się w dniu 9.11.2022 o godzinie 17.00. Link do spotkania prześlemy w […]

Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków

By on Wrzesień 5, 2022

Zarząd Stowarzyszenia European Regional Science Association – Sekcja Polska (Polish Section), działając na podstawie §27 ust. 3 oraz §28 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia, zwołuje w trybie zdalnym Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w następującym terminie i miejscu: poniedziałek, 19 września 2022 roku o godzinie 17:00 na platformie internetowej (link zostanie podany w osobnej wiadomości) Porządek Walnego […]

Kolejne seminarium online

Kolejne seminarium online

By on Maj 20, 2022

Kolejne z cyklu seminariów ERSA Sekcja Polska za nami. Tym razem nasze spotkanie zostało poświęcone problematyce aplikowania o doktoraty wdrożeniowe oraz ich realizację. Pani Agnieszka Wojnarowska (Zastępca Dyrektora Centrum ds. studiów doktoranckich i szkół doktorskich UŁ) oraz Pani Magdalena Błaszczyk (doktorantka UŁ realizująca doktorat wdrożeniowy II edycji) podzieliły się z nami swoimi doświadczeniami. Serdecznie dziękujemy […]

Konkurs na najlepszą pracę naukową / dyplomową – edycja 2022

Konkurs na najlepszą pracę naukową / dyplomową – edycja 2022

By on Maj 16, 2022

European Regional Science Association (ERSA) – Sekcja Polska zaprasza do udziału w II edycji Konkursu naukowego na najlepszą pracę dyplomową / naukową z zakresu szeroko pojętej regionalistyki. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace w czterech kategoriach: licencjackie, inżynierskie, magisterskie i doktorskie, obronione na dowolnej uczelni i kierunku studiów. Na laureatów czekają nagrody. Zgłoszenia prac należy […]

ERSA WINTERSCHOOL 2022

ERSA WINTERSCHOOL 2022

By on Październik 1, 2021

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą propozycją dla młodych naukowców i doktorantów. Aplikuj na ERSA Winterschool, która gościć będzie w Warszawie. W lutym 2022 odbędzie się czwarta edycja tej flagowej szkoły ERSA. Więcej informacji na stronie https://spatial.wne.uw.edu.pl/index.php/winterschool2022/ oraz https://ersa.eventsair.com/2022-ersa-winter-school/ersawinterapp.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

By on Wrzesień 13, 2021

Zarząd Stowarzyszenia European Regional Science Association – Sekcja Polska (Polish Section), działając na podstawie §27 ust. 3 oraz §28 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia, zwołuje w trybie zdalnym Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w następującym terminie i miejscu: poniedziałek, 27 września 2021 roku o godzinie 17:00 na platformie internetowej (link zostanie podany w osobnej wiadomości) Porządek Walnego […]

In Memoriam – doktor Bartosz Wojtyra

In Memoriam – doktor Bartosz Wojtyra

By on Wrzesień 2, 2021

Z ogromnym żalem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci naszego Kolegi dr. inż Bartosza Wojtyry adiunkta w Zakładzie Geografii Rolnictwa i Wsi Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Cieszyliśmy się, że Bartosz jako członek naszej sekcji, a przede wszystkim młody, ambitny i niezwykle zdolny naukowiec podzieli się z […]