ERSA

The European Regional Science Association Sekcja Polska

In Memoriam – doktor Bartosz Wojtyra

Z ogromnym żalem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci naszego Kolegi dr. inż Bartosza Wojtyry adiunkta w Zakładzie Geografii Rolnictwa i Wsi Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Cieszyliśmy się, że Bartosz jako członek naszej sekcji, a przede wszystkim młody, ambitny i niezwykle zdolny naukowiec podzieli się z nami swoimi doświadczeniami podczas kolejnego seminarium, które zaplanowaliśmy na wrzesień. Niestety, nie będzie nam dane spotkać się z Bartoszem.