ERSA

The European Regional Science Association Sekcja Polska

Wyniki konkursu – 2022

W II edycji konkursu ERSA – Sekcja Polska przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

W grupie prac doktorskich przyznano jedno wyróżnienie, które otrzymał:

dr Michał Jakiel za pracę pt. „Zmiany struktury krajobrazu w otoczeniu wybranych parków narodowych w Polsce w kontekście uwarunkowań planistycznych” (promotorzy dr hab. Jarosław Balon, prof. UJ i dr Krzysztof Ostafin; UJ).

W grupie prac magisterskich przyznano trzy nagrody i jedno wyróżnienie.

Nagrodę I stopnia otrzymała:

mgr inż. Izabela Serafin za pracę pt.” Lokalna polityka przestrzenna i rozwojowa a atrakcyjność inwestycyjna miasta – na przykładzie Łodzi i Wrocławia (promotor dr hab. Artur Myna, prof. UMCS; UMCS)

Nagrodę II stopnia otrzymała:

mgr inż. Julita Capik za pracę pt. „Współpraca miast w sieci Cittaslow w województwie warmińsko – mazurskim” (promotor dr Dagmara Kociuba; UMCS)

Nagrodę III stopnia otrzymała:

mgr inż. Sylwia Kuziemkowska za pracę pt. „Percepcja i świadomość społeczna w zarządzaniu sektorem energetyki odnawialnej. Przykład powiatu lipnowskiego” (promotor dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk, prof. UMK; UMK)

Wyróżnienie otrzymała:

mgr inż. Jolanta Sadownik za pracę pt. „Lokalna polityka przestrzenna i rozwojowa a konflikty przestrzenne na przykładzie Radomia” (promotor dr hab. Artur Myna, prof. UMCS; UMCS)

W grupie prac licencjackich i przyznano dwie nagrody i jedno wyróżnienie.

Nagrodę I stopnia otrzymała:

inż. Martyna Burchardt za pracę pt.: Wpływ odległości na kształtowanie wartości potencjału (promotor dr Robert Perdał; UAM)

Nagrodę II stopnia otrzymała:

Julia Adamczewska za pracę pt. „Jakość miejskiej przestrzeni publicznej a rodzaje aktywności pozadomowych. Studium przypadku placu Dąbrowskiego w Łodzi” (promotor dr Jakub Zasina; UŁ)

Wyróżnienie otrzymał:

Paweł Bącal za pracę pt. „Reprezentacja jednostki samorządu terytorialnego w Europejskim Komitecie Regionów” (promotor dr hab. Piotr Tosiek; UW)

 

Nad przebiegiem konkursu zgodnie z przyjętym regulaminem czuwała Kapituła w składzie:

– dr hab. Maciej Turała, prof. UŁ – przewodniczący

– prof. dr hab. Paweł Churski

– dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof UŁ

– dr hab. Katarzyna Kopczewska, prof. UW

– dr Dagmara Kociuba – sekretarz

 

Wszystkim nagrodzonym, wyróżnionym i ich promotorom serdecznie gratulujemy!