ERSA

The European Regional Science Association Sekcja Polska

ERSA Annual Meeting 2020

KOMUNIKAT nr 4

ERSA Sekcja Polska zaprasza na 6. Annual Meeting: „Miasta i regiony w kontekście współczesnych wyzwań”

Termin

4-5 grudnia 2020 roku

Tematyka

Temat przewodni tegorocznej edycji „Miasta i regiony w kontekście współczesnych wyzwań” daje okazję do wieloaspektowej analizy i dyskusji procesów rozwoju, które zachodzą w polskiej przestrzeni. Wzorem dorocznych Kongresów ERSA pragniemy stworzyć forum, na którym możliwe będzie uwzględnienie każdego z licznych wymiarów nauk regionalnych.

Tegoroczne wydarzenie będzie odbywało się w formule zdalnej. Liczymy, że dzięki temu – w powiązaniu z szeroko zarysowaną tematyką – stanie się nie tylko forum wymiany myśli ale będzie jednocześnie tworzyć warunki dla integracji środowiska polskich regionalistów – zarówno członków jak i sympatyków ERSA – Sekcja Polska.

Program

04.12.2020 (piątek)
Logowanie na platformę TEAMS 09:30–9:45

Otwarcie konferencji 9:45–10:00

Wykład otwierający

prof. Daniela Szymańska pt. „Miasta i regiony w kontekście współczesnych wyzwań” 10:00–10:45

I sesja Współczesne wyzwania dla miast i regionów 11:00–12:30

 1. Adam Polsko, Artur Ochojski: Zasady współzarządzania miejskimi dobrami wspólnymi
 2. Tomasz Studzieniecki, Andrzej Jakubowski: Uwarunkowania i możliwości rozwojuwspółpracy transgranicznej na granicach zewnętrznych UE – studium przypadku

  Euroregionu Przybuże

 3. Renata Pisarek-Bartoszewska: Socio-economic challenges for regional airports in theface of coronavirus (COVID-19) pandemic
 4. Małgorzata Czornik: Inspiracje dla wizji rozwoju polskich miast. Przykład miastGórnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii

Przerwa 12:30-13:00

II sesja Czynniki rozwoju lokalnego i regionalnego  13:00–15:00

 1. Paweł Churski, Robert Perdał, Barbara Konecka-Szydłowska: Nierówności rozwojowe wPolsce – Czy historia ma znaczenie ?
 2. Bartosz Wojtyra, Tomasz Kossowski: Analiza przestrzenna lokalizacji browarówrzemieślniczych w Europie Środkowej
 3. Agnieszka Orankiewicz, Maciej Turała: Powstawanie i czynniki rozwoju miastkreatywnych
 4. Agata Żółtaszek, Alicja Olejnik: Measuring the net effect of affluence in the regionalburden of non-communicable diseases (NCDs)
 5. Korneliusz Pylak: Każdy koniec to nowy początek: Jak sytuacja gospodarcza u schyłkuPRL wpłynęła na rozwój polskich gmin w latach 1988–2018
 6. Aleksandra Nowakowska, Ewa Kusideł, Magdalena Michalak: Czy kapitałinstytucjonalny wpływa na rozwój lokalny?

05.12.2020 (sobota)

I sesja Analizy przestrzenne  9:30–11:00

 1. Katarzyna Kopczewska: Spatio-temporal Stability Of Housing Submarkets. Tracking Spatial Location of Clusters of Geographically Weighted Regression Estimates of PriceDeterminants
 2. Aleksandra Majchrowska, Paweł Strawiński: Minimum wage and local employment: Aspatial panel approach
 3. Maria Kubara: Dynamika struktury przestrzennej lokalizacji startupów
 4. Robert Pietrzykowski: Kształtowanie się cen gruntów rolniczych w obrębie miast wPolsce

Przerwa  11:00-11:15

II sesja Samorząd terytorialny – wczoraj, dziś, jutro  11:15–13:15

 1. Anna Majdzińska, Agata Żółtaszek: “Flypaper effect ” w budżetach JST – analiza dlawojewództw, powiatów i gmin
 2. Dagmara Kociuba: Warianty zmian granic JST w Polsce
 3. Jacek Chądzyński: Samoobsługa – nowy trend w realizacji usług publicznych. Ujęciekoncepcyjne
 4. Zbigniew Przygodzki, Mariusz Sokołowicz, Karolina Lewandowska-Gwarda: Dojrzałośćmarketingu terytorialnego w Polsce
 5. Anna Milewska: temat w trakcie opracowania

Przerwa 13:15-13:30

III sesja Współczesne wyzwania dla miast i regionów  13:30–15:00

 1. Aleksandra Lewandowska, Krzysztof Rogatka, Justyna Chodkowska-Miszczuk: Zrównoważony rozwój miast w kontekście certyfikacji budynków ekologicznych wPolsce
 2. Jakub Zasina, Elżbieta Antczak: W kierunku studentyfikacji? Satysfakcja mieszkaniowastudentów korzystających z zakwaterowania pozainstytucjonalnego w Łodzi i Turynie.
 3. Ignacy Waleski: Wartość dziedzictwa kulturowego modernizmu jako determinantaprocesów rozwojowych miast
 4. Paulina Badura: Przekształcenia terenów poprzemysłowych w woj. śląskim

Zamknięcie konferencji  15:00–15:30

Możliwości publikacyjne

Referaty prezentowane w czasie konferencji będą mogły zostać opublikowane (po uzyskaniu pozytywnych recenzji) w:

 • Bulletin of Geography. Socio-economic Series
  ISSN: 1732-4254
  40 punktów wg aktualnego wykazu czasopism naukowych Czasopismo jest indeksowane w: Scopus oraz Web of Science Data publikacji: 2021 rok
 • Annales UMCS. Sectio B
  ISSN: 0137-1983
  20 punktów wg aktualnego wykazu czasopism naukowych Czasopismo jest indeksowane w: Scopus
  Data publikacji: 2021 rok 

 

 

Opłata konferencyjna

Udział w konferencji jest odpłatny.
Opłata w wysokości 100 zł (50 zł dla doktorantów i studentów) obejmuje możliwość uczestniczenia we wszystkich panelach konferencji.
Wpłaty przyjmowane są do 30 listopada 2020 roku.
Dane do dokonywania przelewów:
m-bank: nr 26 1140 2017 0000 4302 1303 6739; NIP 5252557874
Adres: ERSA Sekcja Polska, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, nr 3/5, lok. B107, 90-255 ŁÓDZ Dopisek: Annual ERSA 2020, imię i nazwisko

Formuła konferencji

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną wydarzenie będzie odbywało się w formie zdalnej na platformie MS TEAMS. Konferencja będzie prowadzona w całości w języku polskim.

Zgłoszenia
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 30 listopada 2020 roku za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Organizator

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

Osoby do kontaktu

Dagmara Kociuba
e-mail: dagmara.kociuba@umcs.pl nr telefonu: 693 275 590

Maciej Turała
e-mail: maciej.turala@uni.lodz.pl