ERSA

The European Regional Science Association Sekcja Polska

O nas

Stowarzyszenie ERSA Sekcja Polska jest Polską częścią międzynarodowej organizacji The European Regional Science Association (ERSA) w ramach Regional Science Association International (RSAI), będącej ponadnarodowym zrzeszeniem krajowych i regionalnych stowarzyszeń naukowych o podobnym profilu z  całej Europy.

Członkami ERSA są naukowcy oraz specjaliści ds. polityki lokalnej i regionalnej, zainteresowani zagadnieniami ekonomiki miejskiej i regionalnej, planowania przestrzennego oraz rozwoju lokalnego. Stowarzyszenie ma charakter interdyscyplinarny i zrzesza akademików i specjalistów z różnorodnych dyscyplin naukowych, w tym przede wszystkim ekonomii, geografii, architektury i urbanistyki, socjologii oraz nauk o zarządzaniu. Stowarzyszenie ERSA Polska podejmuje także wysiłki na rzecz uznania Gospodarki przestrzennej za ważną i uznaną w kraju dyscyplinę naukową – podobnie jak ma to miejsce w wielu innych krajach Europy i świata.

Celem Stowarzyszenia jest:

  • prowadzenie i wspieranie działalności służącej rozwojowi nauki z zakresu regionalistyki (ang. regional science),
  • promowanie i upowszechnianie wiedzy dotyczącej procesów rozwoju regionalnego i polityki regionalnej,
  • inicjowanie oraz pomoc w studiach i badaniach nad rozwojem oraz funkcjonowaniem struktur regionalnych i lokalnych,
  • działanie na rzecz popularyzacji nauk regionalnych wśród wszystkich podmiotów uczestniczących w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym,
  • nawiązywanie współpracy międzynarodowej w zakresie teorii i praktyki rozwoju oraz polityki regionalnej.

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy zainteresowany problematyką rozwoju regionalnego i lokalnego.

 

Jak zostać członkiem ERSA Sekcja Polska

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy zainteresowany problematyką rozwoju regionalnego i lokalnego. Warunkiem podstawowym jest wypełnienie deklaracji członkowskiej i odesłanie skanu wypełnionego dokumentu na adres ersa(at)ersa.org.pl. Dodatkowym warunkiem jest uzyskanie rekomendacji dwóch Członków Stowarzyszenia ze stażem minimum trzech lat, którzy popierają kandydata i przekażą taką rekomendację w postaci pisemnej – drogą pocztową lub elektroniczną (skan formularza).

Deklaracja członkowska
Druk rekomendacji na członka
Statut ERSA Polska

Numer rachunku bankowego:

26 1140 2017 0000 4302 1303 6739