ERSA

The European Regional Science Association Sekcja Polska

Konkurs 2023

European Regional Science Association (ERSA) – Sekcja Polska zaprasza do udziału w III edycji Konkursu naukowego na najlepszą pracę dyplomową / naukową z zakresu szeroko pojętej regionalistyki.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace w czterech kategoriach: licencjackie, inżynierskie, magisterskie i doktorskie, obronione na dowolnej uczelni i kierunku studiów związanych z procesami rozwoju lokalnego /  regionalnego / terytorialnego.

Na laureatów czekają nagrody w postaci:

  • nieodpłatnego członkostwa w ERSA-Sekcja Polska oraz Regional Science Association International (RSAI) przez okres jednego roku (kolejnego roku kalendarzowego po roku konkursu)
  • dyplomu,
  • konsultacji naukowej w przypadku gdy laureat podejmie decyzję o opracowaniu na podstawie wyróżnionej pracy artykułu do recenzowanego czasopisma naukowego,
  • wystąpienia w konkursowej sesji specjalnej podczas konferencji naukowej organizowanej przez ERSA–Sekcja Polska.

Kapituła Konkursu przyznaje także dyplomy dla promotorów nagrodzonych prac.

Zgłoszeń udziału w Konkursie mogą dokonywać zarówno autorzy prac, jak i promotorzy za zgodą autora.  Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronie w zakładce „Konkurs”. Zgłoszenia prac należy przesłać do 31 lipca 2023 r. 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem: konkurs (at) ersa.org.pl

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.