ERSA

The European Regional Science Association Sekcja Polska

ERSA Annual Meeting 2021

Wzorem Kongresów ERSA Annual Meeting ERSA – Sekcja Polska stanowi forum, na którym uwzględniamy każde z licznych wymiarów nauk regionalnych, które reprezentowane są przez różne dyscypliny, w tym przede wszystkim geografię społeczno-ekonomiczną i gospodarkę przestrzenną, ekonomię i finanse, socjologię, nauki o polityce i administracji, architekturę i urbanistykę, nauki o zarządzaniu i jakości.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji Annual Meeting ERSA – Sekcja Polska są zagadnienia związane z tematyką miast i regionów w perspektywie starej i nowej polityki europejskiej. Spotkanie to będzie okazją do wieloaspektowej analizy i dyskusji dotyczącej szerokiego spektrum procesów rozwoju, które zachodzą i toczą się w przestrzeni miast i regionów a są konsekwencją polityki europejskiej.

Tegoroczne wydarzenie podobnie jak poprzednie będzie odbywało się w formule zdalnej. Liczymy, że dzięki temu – w powiązaniu z szeroko zarysowaną tematyką – stanie się nie tylko forum wymiany myśli, ale będzie jednocześnie tworzyć warunki dla integracji środowiska polskich regionalistów – zarówno członków jak i sympatyków ERSA – Sekcja Polska.

Wirtualnym gospodarzem tegorocznego spotkania jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Więcej o konferencji: info