ERSA

The European Regional Science Association Sekcja Polska

Wyniki konkursu 2023

W III edycji konkursu ERSA – Sekcja Polska przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

 

  • W grupie prac doktorskich przyznano jedną nagrodę II stopnia, którą otrzymała:

dr Agnieszka Majorek za pracę pt. „Wartość niewykorzystanych przestrzeni miejskich” (promotor prof. dr hab. Krystian Heffner; Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

  • W grupie prac magisterskich przyznano jedną nagrodę i jedno wyróżnienie.

Nagrodę II stopnia otrzymała:

mgr Klaudia Kamińska za pracę pt. „Jak podejście terytorialne działa w obszarze ochrony środowiska? – studium przypadku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w wybranych aglomeracjach w Europie” (promotor dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ; Uniwersytet Łódzki)

Wyróżnienie otrzymała:

mgr inż. Wiktoria Tarka za pracę pt. „Ocena skali procesów suburbanizacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Stalowej Woli” (promotor dr hab. Bogusława Baran-Zgłobicka, prof. UMCS; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

  • W grupie prac licencjackich i inżynierskich przyznano jedną nagrodę i jedno wyróżnienie.

Nagrodę II stopnia otrzymała:

Wiktoria Bąkała za pracę pt.: Jakość woonerfu jako przestrzeni publicznej w świetle aktywności użytkowników. Studium przypadku ul. Traugutta w Łodzi” (promotor dr Jakub Zasina; Uniwersytet Łódzki)

Wyróżnienie otrzymała:

Paulina Zglińska za pracę pt. „Jakość życia a forma urbanistyczna osiedla mieszkaniowego. Studium porównawcze łódzkich osiedli Radogoszcz Wschód i Radogoszcz Zachód” (promotor dr Jakub Zasina; Uniwersytet Łódzki)

 

Nad przebiegiem konkursu zgodnie z przyjętym regulaminem czuwała Kapituła w składzie:

– dr hab. Maciej Turała, prof. UŁ – przewodniczący

– prof. dr hab. Paweł Churski

– dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof UŁ

– dr hab. Katarzyna Kopczewska, prof. UW

– dr Dagmara Kociuba – sekretarz

 

Wszystkim nagrodzonym, wyróżnionym i ich promotorom serdecznie gratulujemy!