ERSA

The European Regional Science Association Sekcja Polska

Członkowie

Członkowie Stowarzyszenia (stan na dzień 03.11.2023)

 • Elżbieta Antczak, Uniwersytet Łódzki
 • Paulina Badura, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Marcin Baron, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wiktoria Bąkała, Uniwersytet Łódzki
 • Zofia Bednarowska-Michaiel, University of Warwick
 • Ewa Boryczka, Uniwersytet Łódzki
 • Marcin Budziński, Akademia Śląska
 • Cezary Brzeziński, Uniwersytet Łódzki
 • Jacek Chądzyński, Uniwersytet Łódzki
 • Paweł Churski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Paweł Czapliński, Uniwersytet Szczeciński
 • Małgorzata Czornik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Justyna Danielewicz, Uniwersytet Łódzki
 • Barbara Danska-Borsiak, Uniwersytet Łódzki
 • Agnieszka Dembicka-Niemiec, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ewa Dobrowolska, Uniwersytet Warszawski
 • Igor Dunayev, National Academy of Public Administration in Kharkiv
 • Wojciech Dyba, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wojciech Dziemianowicz, Uniwersytet Warszawski
 • Eliza Farelnik, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Marcin Feltynowski, Uniwersytet Łódzki
 • Artur Gajdos, Uniwersytet Łódzki
 • Piotr Gajewski, Uniwersytet Łódzki
 • Barbara Galińska, Politechnika Łódzka
 • Anna Golędzinowska, Politechnika Gdańska
 • Jagoda Guz, Uniwersytet Łódzki
 • Małgorzata Havel, Politechnika Warszawska
 • Krystian Heffner, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Tomasz Herodowicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Andrzej Jakubowski, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
 • Aygun Kam, Uniwersytet Łódzki
 • Klaudia Kamińska, Uniwersytet Łódzki
 • Armand Kasztelan, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wioletta Kilar, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Grzegorz Kinelski, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Dagmara Kociuba, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
 • Joanna Kopania, Politechnika Łódzka
 • Katarzyna Kopczewska, Uniwersytet Warszawski
 • Mateusz Kopyt, Uniwersytet Warszawski
 • Tomasz Kossowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Maria Kubara, Uniwersytet Warszawski
 • Marta Kuc-Czarnecka, Politechnika Gdanska
 • Michał Kudłacz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Grzegorz Kula,Uniwersytet Warszawski
 • Joanna Kurowska-Pysz, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Ewa Kusideł, Uniwersytet Łódzki
 • Iwona Laskowska, Uniwersytet Łódzki
 • Karolina Lewandowska-Gwarda, Uniwersytet Łódzki
 • Anna Lis, Politechnika Gdańska
 • Aleksandra Majchrowska, Uniwersytet Łódzki
 • Agnieszka Majorek-Gdula, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Tadeusz Markowski, Uniwersytet Łódzki
 • Zbigniew Mogiła, University of Bologna
 • Agnieszka Mrozińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Jarosław Nazarczuk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Aleksandra Nowakowska, Uniwersytet Łódzki
 • Artur Ochojski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Alicja Olejnik Uniwersytet Łódzki
 • Łukasz Olipra, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Marcin Olkiewicz, Politechnika Koszalińska
 • Agnieszka Orankiewicz, Uniwersytet Łódzki
 • Ewa Pancer-Cybulska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Robert Perdał, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Marek Pieniążek, Główny Urząd Statystyczny
 • Wojciech Pietrowski, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Robert Pietrzykowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Renata Pisarek-Bartoszewska, Uniwersytet Łódzki
 • Adam Polko, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sandra Przepiórkowska, Politechnika Śląska
 • Adam Przybyłowski, Uniwersytet Gdański
 • Zbigniew Przygodzki, Uniwersytet Łódzki
 • Rafał Purzyński, WMW Projekt s.c. Łódź
 • Korneliusz Pylak, Politechnika Lubelska
 • Adam Radzimski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Bartlomiej Rokicki, Uniwersytet Warszawski
 • Agnieszka Rzeńca, Uniwersytet Łódzki
 • Barbara Samorek, Instytut Rozwoju Miast i Regionów Warszawa
 • Justyna Sokolowska-Woźniak, WSB NLU w Nowym Sączu
 • Mariusz Sokołowicz, Uniwersytet Łódzki
 • Jacek Soltys, Politechnika Gdańska
 • Tomasz Studzieniecki, Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Marta Sylla, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Edyta Szafranek-Stefaniuk, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Szymon Szewrański, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ewa Szostak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Tomasz Szulc, Politechnika Śląska
 • Ewa Szulc-Wódarska, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie
 • Justyna Trippner-Hrabi, Uniwersytet Łódzki
 • Maciej Turała, Uniwersytet Łódzki
 • Małgorzata Twardzik, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie
 • Marzena Walaszek, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ignacy Waleski, Uniwersytet Łódzki
 • Justyna Wilk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Magdalena Wiśniewska, Uniwersytet Łódzki
 • Ada Wolny-Kucińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Dariusz Woźniak, WSB NLU w Nowym Sączu
 • Piotr Wójcik, Uniwersytet Warszawski
 • Kateryna Zabarina, Uniwersytet Warszawski
 • Jakub Zasina, Uniwersytet Łódzki
 • Jacek Zaucha, Uniwersytet Gdański
 • Agata Żółtaszek, Uniwersytet Łódzki

Władze Stowarzyszenia (kadencja 2023-2026)

Skład Zarządu:
Artur Ochojski – prezes
Magdalena Wiśniewska – wiceprezes
Wojciech Dyba – sekretarz
Justyna Trippner-Hrabi – skarbnik
Edyta Szafranek-Stefaniuk – członek
Tomasz Herodowicz – członek

Skład Komisji Rewizyjnej:
Agata Żółtaszek – przewodnicząca
Paweł Churski – członek
Marcin Feltynowski- członek

Skład Sądu Koleżeńskiego:
Agnieszka Dembicka-Niemiec – przewodnicząca
Ewa Boryczka – członek
Aleksandra Nowakowska – członek

Władze Stowarzyszenia (kadencja 2020-2023)

Skład Zarządu:
Artur Ochojski – prezes
Agata Żółtaszek – wiceprezes
Tomasz Kossowski – sekretarz
Zbigniew Przygodzki – skarbnik
Dagmara Kociuba – członek
Maciej Turała – członek

Skład Komisji Rewizyjnej:
Justyna Danielewicz – przewodnicząca
Aleksandra Nowakowska – członek
Mariusz Sokołowicz – członek

Skład Sądu Koleżeńskiego:
Ewa Kusideł – przewodnicząca
Paweł Churski – członek
Krystian Heffner – członek

Władze Stowarzyszenia (kadencja 2016-2019)

Skład Zarządu:
Artur Ochojski – prezes
Justyna Danielewicz – wiceprezes
Tomasz Kossowski – sekretarz
Zbigniew Przygodzki – skarbnik
Dagmara Kociuba – członek
Ewa Szostak – członek

Skład Komisji Rewizyjnej:
Agata Żółtaszek – przewodnicząca
Karolina Lewandowska-Gwarda – członek
Justyna Wilk – członek

Skład Sądu Koleżeńskiego:
Edyta Szafranek – przewodnicząca
Aleksandra Nowakowska – członek
Renata Pisarek – członek

Władze Stowarzyszenia (kadencja 2013-2016)

Skład Zarządu:
Katarzyna Kopczewska – prezes
Paweł Churski – wiceprezes
Tomasz Kossowski – sekretarz
Dagmara Kociuba – skarbnik
Adam Polko – członek
Mariusz Sokołowicz – członek

Skład Komisji Rewizyjnej:
Justyna Danielewicz – przewodnicząca
Agata Żółtaszek – członek
Zbigniew Przygodzki – członek

Skład Sądu Koleżeńskiego:
Artur Ochojski – przewodniczący
Renata Pisarek – członek
Justyna Sokołowska-Woźniak – członek