ERSA

The European Regional Science Association Sekcja Polska

Konkurs – 2021

European Regional Science Association (ERSA) – Sekcja Polska zaprasza do udziału w Konkursie naukowym na najlepszą pracę dyplomową / naukową z zakresu szeroko pojętej regionalistyki.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace w czterech kategoriach: licencjackie, inżynierskie, magisterskie i doktorskie, obronione na dowolnej uczelni i kierunku studiów.

Na laureatów czekają nagrody w postaci:

  • nieodpłatnego członkostwa w ERSA-Sekcja Polska oraz Regional Science Association International (RSAI) przez okres 1 roku,
  • nagrody rzeczowej (statuetka),
  • konsultacji naukowej w przypadku gdy laureat podejmie decyzję o opracowaniu na podstawie wyróżnionej pracy artykułu do recenzowanego czasopisma naukowego
  • wystąpienia w konkursowej sesji specjalnej podczas konferencji naukowej organizowanej przez ERSA–Sekcja Polska.

Kapituła Konkursu przyznaje także dyplomy dla promotorów nagrodzonych prac.

Zgłoszeń udziału w Konkursie mogą dokonywać zarówno autorzy prac, jak i promotorzy za zgodą autora.  Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronie w zakładce „Konkurs”. Zgłoszenia prac w edycji 2020/2021 należy przesłać do 31 lipca 2021 r. W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem: ersa (at) ersa.org.pl

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Regulamin