ERSA

The European Regional Science Association Sekcja Polska

Studia Regionalia

Numery bieżące i archiwalne  〉〉〉

sr

 

 

 

 

 

 

 

 

 


O czasopiśmie

Studia regionalia (ISSN 0860-3375) Journal of the Polish Academy of Sciences Committee for Spatial Economy and Regional Planning European Regional Science Association (ERSA) Polish Section jest anglojęzycznym kwartalnikiem wymienionym w części B wykazu czasopism naukowych (2016 – 7 punktów) indeksowanym przez Index Copernicus oraz PBN i Pol-index.

Rada Redakcyjna
Tadeusz Markowski (Przewodniczący KPZK PAN), Jacek Szlachta, Paweł Churski, Jacek Zaucha (Zastępcy Przewodniczącego), Artur Ochojski (Prezes ERSA Sekcja Polska), Justyna Danilewicz (Zastępca Prezesa ERSA Sekcja Polska), Andrzej Klasik, Dagmara Kociuba, Tomasz Komornicki, Tomasz Kossowski, Piotr Lorens, Tadeusz Marszał, Zbigniew Przygodzki, Ewa Szostak, Janusz Zaleski

Redakcja Wydawnictwa
Tadeusz Markowski (Redaktor naczelny)
• tomy wydawane przez KPZK PAN:
Paulina Legutko-Kobus (Redaktor), Dominik Drzazga (Zastępca Redaktora), Ewa Ryźlak (Sekretarz Redakcji)
• tomy wydawane przez European Regional Science Association (ERSA) Sekcja Polska:
Artur Ochojski (Redaktor), Robert Perdał (Zastępca Redaktora), Marcin Baron (Sekretarz Redakcji)

Międzynarodowa Rada Naukowa
John Bradley, Roberto Camagni, Elena Casprini, Manas Chatterji, Davide Chiaroni, Martin Hampl, Martin Gjelsvik, Bill Lever, Peter Nijkamp, Monika Petraite, Andrés Rodriguez-Pose, Viacheslav Shuper, Miroslav Špaček, Eric Stevens, Marko Torkkeli, André Torre, Hans Westlund

Publikowane w czasopiśmie prace dotyczą zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni miast i regionów. Uwzględniają wymiar: ekonomiczny, społeczno-kulturowy, infrastrukturalno-techniczny, środowiskowy i polityczny.

Wiodącą tematyką czasopisma jest:

  • ekonomia miejska i regionalna,
  • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
  • polityka i zarządzanie procesami rozwoju w jednostkach terytorialnych, w tym procesami innowacyjnymi.

Od roku 2016 ERSA Sekcja Polska jest współwydawcą czasopisma.

Jest to zobowiązanie i zaszczyt móc współtworzyć czasopismo, którego tradycja wiąże się z nieocenionym dorobkiem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, a jego pierwsze wydania sięgają do połowy lat 80tych. Jesteśmy przekonani, że wymiana wiedzy i doświadczeń między członkami KPZK PAN oraz ERSA Sekcja Polska oraz otwarcie na współpracę z sieciami europejskimi będzie stale podnosić wartość i wkład w rozwój regional science.


Dla autorów

Dla autorów

Zgłoszenia artykułów wydawanych przez ERSA Sekcja Polska przyjmowane są poprzez formularz kontaktu lub bezpośrednio na adres journal@ersa.org.pl

Kontakt

Recenzenci artykułów dla tomów wydanych w latach: 2016 i 2017