ERSA

The European Regional Science Association Sekcja Polska

Walne Zebranie Członków ERSA Sekcja Polska (aktualizacja)

Informujemy, że zarząd Stowarzyszenia European Regional Science Association – Sekcja Polska (Polish Section), działając w oparciu o §27 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia, zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w następującym terminie i miejscu:
 
piątek, 13 października 2023 roku o godzinie 16:00 online – link do Walnego Zebrania zostanie przesłany drogą mailową w osobnym komunikacie do dnia 12.10.2023.

Porządek Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia European Regional Science Association – Sekcja Polska (Polish Section) w dniu 13 października 2023 roku
1)   Otwarcie Walnego Zebrania Członków przez przedstawiciela Zarządu Stowarzyszenia
2)   Stwierdzenie stanu minimalnej liczby członków niezbędnych do ważności Zebrania
3)   Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania
4)   Przyjęcie Porządku Zebrania
5)   Informacja na temat działalności merytorycznej Stowarzyszenia i jego finansów, informacja Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego, w szczególności za okres 01.01.2023-13.10.2023
6)  Dyskusja
7)  Wybory do Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego:
a)   wybór Komisji Skrutacyjnej
b)   wybór Zarządu spośród zgłoszonych kandydatów
c)   wybór Komisji Rewizyjnej spośród zgłoszonych kandydatów

d)   wybór Sądu Koleżeńskiego spośród zgłoszonych kandydatów
8)  Wolne głosy i wnioski
9) Stwierdzenie ważności i zamknięcie Walnego Zebrania Członków
W związku z problemami technicznymi w zakresie głosowań, decyzją uczestników Walnego Zebrania Członków podjętą w dniu 13/10/2023 zostało ono zawieszone.
Niniejszym informujemy, że wznowienie Walnego Zebrania Członków odbędzie się w dniu 30/10/2023 o godzinie 17.00 w trybie online. Link do spotkania zostanie przesłany nie później niż w dniu 29/10/2023.