ERSA

The European Regional Science Association Sekcja Polska

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ERSA – Sekcja Polska

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ERSA – Sekcja Polska
odbędzie się w dniu 26.05.2023 o godz. 18.00 w trybie online

Porządek obrad:

  1. Sprawy organizacyjne Zebrania: wybór przewodniczącego i protokolanta oraz przyjęcie porządku obrad
  2. Sprawozdanie  Zarządu z działalności merytorycznej i finansowej za okres 01.01.2022 do 31.12.2022 – uchwała o przyjęciu sprawozdania
  3. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi
  4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres 01.01.2022 do 31.12.2022
  5. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za okres 01.01.2022 do 31.12.2022
  6. Prowizorium budżetowe na rok 2023 z głosowaniem
  7. Dyskusja nad terminem i miejscem Walnego Zebrania – wyborczego, w związku z upływającą z końcem 2023 roku kadencją władz Stowarzyszenia
  8. Kierunki działań Stowarzyszenia na kolejne lata – dyskusja
  9. Wolne głosy i wnioski – dyskusja

Link do spotkania zostanie wysłany indywidualnie najpóźniej na dzień przed zebraniem.