ERSA

The European Regional Science Association Sekcja Polska

Posts by: admin

Walne Zebranie Członków ERSA Sekcja Polska (aktualizacja)

By on Wrzesień 30, 2023

Informujemy, że zarząd Stowarzyszenia European Regional Science Association – Sekcja Polska (Polish Section), działając w oparciu o §27 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia, zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w następującym terminie i miejscu:   piątek, 13 października 2023 roku o godzinie 16:00 online – link do Walnego Zebrania zostanie przesłany drogą mailową w osobnym komunikacie do […]

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ERSA – Sekcja Polska

By on Maj 11, 2023

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ERSA – Sekcja Polska odbędzie się w dniu 26.05.2023 o godz. 18.00 w trybie online Porządek obrad: Sprawy organizacyjne Zebrania: wybór przewodniczącego i protokolanta oraz przyjęcie porządku obrad Sprawozdanie  Zarządu z działalności merytorycznej i finansowej za okres 01.01.2022 do 31.12.2022 – uchwała o przyjęciu sprawozdania Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium […]

Seminarium online – marzec 2023

By on Luty 15, 2023

Zapraszamy na kolejne seminarium online ERSA Sekcja Polska. Naszym gościem i prelegentem będzie Pani mgr inż. arch. Sandra Przepiórkowska (Politechnika Śląska; obecnie stypendystka Fulbrighta na MIT, LCAU). Podczas spotkania zaprezentuje swoje doświadczenia ze stażu międzynarodowego w MIT oraz badań w zakresie architektury i urbanistyki. Tytuł spotkania: “Architektura i urbanistyka w badaniach na MIT i Politechnice Śląskiej. Podobieństwa […]

Seminarium online – listopad 2022

By on Listopad 2, 2022

Zapraszamy na kolejne seminarium online ERSA Sekcja Polska. Naszym gościem i prelegentem będzie Pani mgr Yaryna Khmara, doktorantka Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas spotkania zaprezentuje swoje doświadczenia doktoranckie w świetle tematyki pracy: “Dewzrost: operacjonalizacja w kontekście miasta – w poszukiwaniu alternatywnych strategii rozwoju.” Spotkanie odbędzie się w dniu 9.11.2022 o godzinie 17.00. Link do spotkania prześlemy w […]

Walne Zebranie Członków

By on Wrzesień 5, 2022

Zarząd Stowarzyszenia European Regional Science Association – Sekcja Polska (Polish Section), działając na podstawie §27 ust. 3 oraz §28 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia, zwołuje w trybie zdalnym Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w następującym terminie i miejscu: poniedziałek, 19 września 2022 roku o godzinie 17:00 na platformie internetowej (link zostanie podany w osobnej wiadomości) Porządek Walnego […]

Kolejne seminarium online

By on Maj 20, 2022

Kolejne z cyklu seminariów ERSA Sekcja Polska za nami. Tym razem nasze spotkanie zostało poświęcone problematyce aplikowania o doktoraty wdrożeniowe oraz ich realizację. Pani Agnieszka Wojnarowska (Zastępca Dyrektora Centrum ds. studiów doktoranckich i szkół doktorskich UŁ) oraz Pani Magdalena Błaszczyk (doktorantka UŁ realizująca doktorat wdrożeniowy II edycji) podzieliły się z nami swoimi doświadczeniami. Serdecznie dziękujemy […]

Konkurs na najlepszą pracę naukową / dyplomową – edycja 2022

By on Maj 16, 2022

European Regional Science Association (ERSA) – Sekcja Polska zaprasza do udziału w II edycji Konkursu naukowego na najlepszą pracę dyplomową / naukową z zakresu szeroko pojętej regionalistyki. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace w czterech kategoriach: licencjackie, inżynierskie, magisterskie i doktorskie, obronione na dowolnej uczelni i kierunku studiów. Na laureatów czekają nagrody. Zgłoszenia prac należy […]

ERSA WINTERSCHOOL 2022

By on Październik 1, 2021

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą propozycją dla młodych naukowców i doktorantów. Aplikuj na ERSA Winterschool, która gościć będzie w Warszawie. W lutym 2022 odbędzie się czwarta edycja tej flagowej szkoły ERSA. Więcej informacji na stronie https://spatial.wne.uw.edu.pl/index.php/winterschool2022/ oraz https://ersa.eventsair.com/2022-ersa-winter-school/ersawinterapp.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

By on Wrzesień 13, 2021

Zarząd Stowarzyszenia European Regional Science Association – Sekcja Polska (Polish Section), działając na podstawie §27 ust. 3 oraz §28 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia, zwołuje w trybie zdalnym Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w następującym terminie i miejscu: poniedziałek, 27 września 2021 roku o godzinie 17:00 na platformie internetowej (link zostanie podany w osobnej wiadomości) Porządek Walnego […]

In Memoriam – doktor Bartosz Wojtyra

By on Wrzesień 2, 2021

Z ogromnym żalem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci naszego Kolegi dr. inż Bartosza Wojtyry adiunkta w Zakładzie Geografii Rolnictwa i Wsi Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Cieszyliśmy się, że Bartosz jako członek naszej sekcji, a przede wszystkim młody, ambitny i niezwykle zdolny naukowiec podzieli się z […]