ERSA

The European Regional Science Association Sekcja Polska

Walne Zebranie – ERSA Sekcja Polska

Informujemy o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ERSA Sekcja Polska w dniu 27.05.2019 w Opolu.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ERSA – Sekcja Polska odbędzie się w dniu 27.05.2019 o godz. 15.00 w Opolu.

Miejsce: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego, ul. Ozimska 46a

Porządek obrad:

1) Sprawy organizacyjne Zebrania: wybór przewodniczącego i protokolanta oraz przyjęcie porządku obrad
2) Sprawozdanie  Zarządu z działalności merytorycznej i finansowej za okres 01.01.2018 do 31.12.2018 – uchwała o przyjęciu sprawozdania
3) Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi
4) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres 01.01.2018 do 31.12.2018
5) Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za okres 01.01.2018 do 31.12.2018
6) Prowizorium budżetowe na rok 2020 z głosowaniem
7) Dyskusja nad terminem i miejscem Walnego Zebrania – wyborczego, w związku z upływającą z końcem 2019 roku kadencją władz Stowarzyszenia
8) Informacja Zarządu o przygotowaniach do ERSA Summer School 2019 w Katowicach
9) Kierunki działań Stowarzyszenia na kolejne lata
10) Wolne głosy i wnioski – dyskusja

 

Zapraszamy!