ERSA

The European Regional Science Association Sekcja Polska

ERSA Sekcja Polska – Annual Meeting

Informujemy, że tegoroczna konferencja i warsztaty naszej sekcji ERSA odbędą się w Łodzi w dniach 8-9 grudnia. Prosimy o zapoznanie się z programem pod adresem: http://bit.ly/2tlwxYJ oraz zarezerwowanie czasu w grudniowym kalendarzu. Formule konferencji oraz warsztatom, na które można się rejestrować pod adresem: http://bit.ly/2tlt78H, towarzyszyć będzie Annual Meeting, podczas którego przewidujemy spotkanie członków naszej sekcji. Chcemy by była to okazja do podsumowania roku działalności Zarządu, ale przede wszystkim czas poświęcony na tworzenie nowych zespołów projektowych, wymianę doświadczeń i otwarcie na rok 2018. Zapraszamy naszych członków oraz wszystkich, którzy chcieliby przystąpić do Stowarzyszenia ERSA Sekcja Polska. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.