ERSA

The European Regional Science Association Sekcja Polska

ERSA Annual Meeting 2020

KOMUNIKAT nr 3

ERSA Sekcja Polska zaprasza na Annual Meeting: „Miasta i regiony w kontekście współczesnych wyzwań”

Termin

4-5 grudnia 2020 roku

Tematyka

Temat przewodni tegorocznej edycji „Miasta i regiony w kontekście współczesnych wyzwań” daje okazję do wieloaspektowej analizy i dyskusji procesów rozwoju, które zachodzą w polskiej przestrzeni. Wzorem dorocznych Kongresów ERSA pragniemy stworzyć forum, na którym możliwe będzie uwzględnienie każdego z licznych wymiarów nauk regionalnych.

Tegoroczne wydarzenie będzie odbywało się w formule zdalnej. Liczymy, że dzięki temu – w powiązaniu z szeroko zarysowaną tematyką – stanie się nie tylko forum wymiany myśli ale będzie jednocześnie tworzyć warunki dla integracji środowiska polskich regionalistów – zarówno członków jak i sympatyków ERSA – Sekcja Polska.

Na zgłoszenia czekamy do 20 listopada 2020 roku – formularz rejestracyjny

Program (wersja wstępna)

04.12.2020 (piątek)
Logowanie na platformę TEAMS 09:30–9:45

Otwarcie konferencji  9:45–10:00

Wykład otwierający

prof. Daniela Szymańska pt. „Miasta i regiony w kontekście współczesnych wyzwań” 10:00–10:45

I sesja Współczesne wyzwania dla miast i regionów  11:00–12:30

 1. Adam Polsko, Artur Ochojski: Zasady współzarządzania miejskimi dobramiwspólnymi
 2. Tomasz Studzieniecki, Andrzej Jakubowski: Uwarunkowania i możliwości rozwojuwspółpracy transgranicznej na granicach zewnętrznych UE – studium przypadku

  Euroregionu Przybuże

 3. Renata Pisarek-Bartoszewska: Socio-economic challenges for regional airports inthe face of coronavirus (COVID-19) pandemic
 4. Piotr Gibas, Małgorzata Czornik: Temat w trakcie ustalania

Przerwa  12:30-13:00

II sesja Czynniki rozwoju lokalnego i regionalnego  13:00–15:00

 1. Paweł Churski, Robert Perdał, Barbara Konecka-Szydłowska: Nierównościrozwojowe w Polsce – Czy historia ma znaczenie ?
 2. Bartosz Wojtyra, Tomasz Kossowski: Analiza przestrzenna lokalizacji browarówrzemieślniczych w Europie Środkowej
 3. Agnieszka Orankiewicz, Maciej Turała: Powstawanie i czynniki rozwoju miastkreatywnych
 4. Agata Żółtaszek, Alicja Olejnik: Measuring the net effect of affluence in theregional burden of non-communicable diseases (NCDs)
 5. Korneliusz Pylak: Każdy koniec to nowy początek: Jak sytuacja gospodarcza uschyłku PRL wpłynęła na rozwój polskich gmin w latach 1988–2018

05.12.2020 (sobota)

I sesja Analizy przestrzenne 9:30–11:00

 1. Katarzyna Kopczewska: Spatio-temporal Stability Of Housing Submarkets. Tracking Spatial Location of Clusters of Geographically Weighted Regression Estimates ofPrice Determinants
 2. Aleksandra Majchrowska, Paweł Strawiński: Minimum wage and localemployment: A spatial panel approach
 3. Maria Kubara: Dynamika struktury przestrzennej lokalizacji startupów

Przerwa  11:00-11:30

II sesja Samorząd terytorialny – wczoraj, dziś, jutro 11:30–12:30

 1. Anna Majdzińska, Agata Żółtaszek: “Flypaper effect ” w budżetach JST – analiza dlawojewództw, powiatów i gmin
 2. Dagmara Kociuba: Warianty zmian granic JST w Polsce

Przerwa 12:30-13:00

III sesja Współczesne wyzwania dla miast i regionów  13:00–14:30

 1. Aleksandra Lewandowska, Krzysztof Rogatka, Justyna Chodkowska-Miszczuk: Zrównoważony rozwój miast w kontekście certyfikacji budynków ekologicznych wPolsce
 2. Jakub Zasina, Elżbieta Antczak: W kierunku studentyfikacji? Satysfakcjamieszkaniowa studentów korzystających z zakwaterowania pozainstytucjonalnego

  w Łodzi i Turynie.

 3. Ignacy Waleski: Wartość dziedzictwa kulturowego modernizmu jako determinantaprocesów rozwojowych miast
 4. Paulina Badura: Przekształcenia terenów poprzemysłowych w woj. śląskim

Zamknięcie konferencji 14:30–15:00

Możliwości publikacyjne

Referaty prezentowane w czasie konferencji będą mogły zostać opublikowane (po uzyskaniu pozytywnych recenzji) w:

 • Bulletin of Geography. Socio-economic Series

  ISSN: 1732-4254

  40 punktów wg aktualnego wykazu czasopism naukowych Czasopismo jest indeksowane w: Scopus oraz Web of Science Data publikacji: 2021 rok

 • Annales UMCS. Sectio B

  ISSN: 0137-1983

  20 punktów wg aktualnego wykazu czasopism naukowych Czasopismo jest indeksowane w: Scopus

  Data publikacji: 2021 rok

   

   

  Opłata konferencyjna

  Udział w konferencji jest odpłatny.
  Opłata w wysokości 100 zł (50 zł dla doktorantów i studentów) obejmuje możliwość uczestniczenia we wszystkich panelach konferencji.
  Wpłaty przyjmowane są do 25 listopada 2020 roku.
  Dane do dokonywania przelewów:
  m-bank: nr 26 1140 2017 0000 4302 1303 6739
  Adres: ERSA Sekcja Polska, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, nr 3/5, lok. B107, 90-255 ŁÓDZ Dopisek: Annual ERSA 2020

  Formuła konferencji

  Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną wydarzenie będzie odbywało się w formie zdalnej na platformie MS TEAMS. Konferencja będzie prowadzona w całości w języku polskim.

  Organizator

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

  Osoby do kontaktu

  Dagmara Kociuba
  e-mail: dagmara.kociuba@umcs.pl nr telefonu: 693 275 590

  Maciej Turała
  e-mail: maciej.turala@uni.lodz.pl