ERSA

The European Regional Science Association Sekcja Polska

Członkowie

Członkowie Stowarzyszenia (stan na dzień 26.6.2020)

Elżbieta Antczak, Uniwersytet Łódzki

Zofia Bednarowska, Uniwersytet Jagielloński

Ewa Boryczka, Uniwersytet Łódzki

Marcin Budziński, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Jacek Chądzyński, Uniwersytet Łódzki

Paweł Churski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Małgorzata Czornik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Justyna Danielewicz, Uniwersytet Łódzki

Barbara Dańska-Borsiak, Uniwersytet Łódzki

Agnieszka Dembicka-Niemiec, Uniwersytet Opolski

Igor Dunayev, Regional Institute of Public Administration, Kharkiv

Wojciech Dyba, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Eliza Farelnik, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Marcin Feltynowski, Uniwersytet Łódzki

Artur Gajdos, Uniwersytet Łódzki

Piotr Gajewski, Uniwersytet Łódzki

Barbara Galińska, Politechnika Łódzka

Ewa Glińska, Politechnika Białostocka

Anna Golędzinowska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Jagoda Guz, Uniwersytet Łódzki

Marian Harasimiuk, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

Krystian Heffner, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Karol Janas, Instytut Rozwoju Miast w Krakowie

Maciej Jewczak, Uniwersytet Łódzki

Armand Kasztelan, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Ewelina Kina, Uniwersytet Łódzki

Dagmara Kociuba, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

Joanna Kopania, Politechnika Łódzka

Katarzyna Kopczewska, Uniwersytet Warszawski

Mateusz Kopyt, Uniwersytet Warszawski

Tomasz Kossowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Maria Kubara, Uniwersytet Warszawski

Marta Kuc-Czarnecka, Politechnika Gdańska

Michał Kudłacz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Grzegorz Kula, Uniwersytet Warszawski

Joanna Kurowska-Pysz, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Ewa Kusideł, Uniwersytet Łódzki

Iwona Laskowska, Uniwersytet Łódzki

Karolina Lewandowska-Gwarda, Uniwersytet Łódzki

Edyta Łaszkiewicz, Uniwersytet Łódzki

Aleksandra Majchrowska, Uniwersytet Łódzki

Tadeusz Markowski, Uniwersytet Łódzki

Emilia Modranka, Uniwersytet Łódzki

Zbigniew Mogiła, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego

Agnieszka Mrozińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Jarosław Nazarczuk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Aleksandra Nowakowska, Uniwersytet Łódzki

Artur Ochojski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Alicja Olejnik, Uniwersytet Łódzki

Łukasz Olipra, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Marcin Olkiewicz, Politechnika Koszalińska

Ewa Pancer-Cybulska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Robert Perdał, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Marek Pieniążek, Główny Urząd Statystyczny

Wojciech Pietrowski, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Robert Pietrzykowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Renata Pisarek, Uniwersytet Łódzki

Adam Polko, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Adam Przybyłowski, Uniwersytet Morski w Gdyni

Zbigniew Przygodzki, Uniwersytet Łódzki

Korneliusz Pylak, Politechnika Lubelska

Adam Radzimski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bartlomiej Rokicki, Uniwersytet Warszawski

Agnieszka Rzeńca, Uniwersytet Łódzki

Dorota Sikora-Fernandez, Uniwersytet Łódzki

Justyna Sokołowska-Wozniak WSB NLU w Nowym Sączu

Mariusz Sokołowicz, Uniwersytet Łódzki

Jacek Sołtys, Politechnika Gdańska

Tomasz Studzieniecki, Uniwersytet Morski w Gdyni

Edyta Szafranek, Uniwersytet Opolski

Katarzyna Szmigiel-Rawska, Uniwersytet Warszawski

Ewa Szostak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tomasz Szulc, Politechnika Śląska

Justyna Trippner-Hrabi, Uniwersytet Łódzki

Maciej Turała, Uniwersytet Łódzki

Małgorzata Twardzik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Justyna Wilk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Magdalena Wiśniewska, Uniwersytet Łódzki

Bartosz Wojtyra, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ada Wolny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dariusz Woźniak, WSB NLU w Nowym Sączu

Piotr Wójcik, Uniwersytet Warszawski

Janusz Zaleski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Jakub Zasina, Uniwersytet Łódzki

Jacek Zaucha, Uniwersytet Gdański

Agata Żółtaszek, Uniwersytet Łódzki

Władze Stowarzyszenia (kadencja 2020-2023)

Skład Zarządu:
Artur Ochojski – prezes
Agata Żółtaszek – wiceprezes
Tomasz Kossowski – sekretarz
Zbigniew Przygodzki – skarbnik
Dagmara Kociuba – członek
Maciej Turała – członek

Skład Komisji Rewizyjnej:
Justyna Danielewicz – przewodnicząca
Aleksandra Nowakowska – członek
Mariusz Sokołowicz – członek

Skład Sądu Koleżeńskiego:
Ewa Kusideł – przewodnicząca
Paweł Churski – członek
Krystian Heffner – członek

Władze Stowarzyszenia (kadencja 2016-2019)

Skład Zarządu:
Artur Ochojski – prezes
Justyna Danielewicz – wiceprezes
Tomasz Kossowski – sekretarz
Zbigniew Przygodzki – skarbnik
Dagmara Kociuba – członek
Ewa Szostak – członek

Skład Komisji Rewizyjnej:
Agata Żółtaszek – przewodnicząca
Karolina Lewandowska-Gwarda – członek
Justyna Wilk – członek

Skład Sądu Koleżeńskiego:
Edyta Szafranek – przewodnicząca
Aleksandra Nowakowska – członek
Renata Pisarek – członek

Władze Stowarzyszenia (kadencja 2013-2016)

Skład Zarządu:
Katarzyna Kopczewska – prezes
Paweł Churski – wiceprezes
Tomasz Kossowski – sekretarz
Dagmara Kociuba – skarbnik
Adam Polko – członek
Mariusz Sokołowicz – członek

Skład Komisji Rewizyjnej:
Justyna Danielewicz – przewodnicząca
Agata Żółtaszek – członek
Zbigniew Przygodzki – członek

Skład Sądu Koleżeńskiego:
Artur Ochojski – przewodniczący
Renata Pisarek – członek
Justyna Sokołowska-Woźniak – członek