ERSA

The European Regional Science Association Sekcja Polska

Członkowie

Członkowie Stowarzyszenia (stan na dzień 1.3.2018)

Elżbieta Antczak, Uniwersytet Łódzki

Ewa Boryczka, Uniwersytet Łódzki

Cezary   Brzeziński, Uniwersytet Łódzki

Marcin  Budziński, Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie

Paweł Churski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Justyna Danielewicz, Uniwersytet Łódzki

Barbara Danska-Borsiak, Uniwersytet Łódzki

Agnieszka Dembicka-Niemiec, Uniwersytet Opolski

Igor Dunayev, Regional Institute of Public Administration, Kharkiv

Marcin  Feltynowski, Uniwersytet Łódzki

Artur Gajdos, Uniwersytet Łódzki

Piotr Gajewski, Uniwersytet Łódzki

Barbara Galińska, Politechnika Łódzka

Ewa Glińska, Politechnika Białostocka

Anna Golędzinowska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Marian  Harasimiuk, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

Karol Janas, Instytut Rozwoju Miast w Krakowie

Maciej Jewczak, Uniwersytet Łódzki

Armand Kasztelan, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Ewelina Kina, Uniwersytet Łódzki

Dagmara Kociuba, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

Joanna  Kopania, Politechnika Łódzka

Katarzyna Kopczewska, Uniwersytet Warszawski

Mateusz Kopyt, Uniwersytet Warszawski

Tomasz Kossowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Michał Kudłacz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Grzegorz Kula, Uniwersytet Warszawski

Ewa Kusideł, Uniwersytet Łódzki

Iwona Laskowska, Uniwersytet Łódzki

Karolina Lewandowska-Gwarda, Uniwersytet Łódzki

Edyta Łaszkiewicz, Uniwersytet Łódzki

Aleksandra Majchrowska, Uniwersytet Łódzki

Tadeusz Markowski, Uniwersytet Łódzki

Emilia Modranka, Uniwersytet Łódzki

Zbigniew Mogiła, Agencja Rozwoju Regionalnego, Wrocław

Agnieszka Mrozińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Jarosław Nazarczuk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Aleksandra Nowakowska, Uniwersytet Łódzki

Artur Ochojski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Alicja Olejnik, Uniwersytet Łódzki

Łukasz Olipra, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Marcin  Olkiewicz, Politechnika Koszalińska

Ewa Pancer-Cybulska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Robert Perdał, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Marek Pieniążek, Główny Urząd Statystyczny

Robert Pietrzykowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Renata Pisarek, Uniwersytet Łódzki

Adam Polko, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Zbigniew Przygodzki, Uniwersytet Łódzki

Bartłomiej Rokicki, Uniwersytet Warszawski

Agnieszka Rzeńca, Uniwersytet Łódzki

Dorota  Sikora-Fernandez, Uniwersytet Łódzki

Monika Słupińska, Uniwersytet Łódzki

Justyna Sokołowska-Woźniak, WSB NLU w Nowym Saczu

Mariusz Sokołowicz, Uniwersytet Łódzki

Jacek Sołtys, Politechnika Gdańska

Tomasz Studzieniecki, Uniwersytet Morski w Gdyni

Edyta Szafranek, Uniwersytet Opolski

Katarzyna Szmigiel-Rawska, Uniwersytet Warszawski

Ewa Szostak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tomasz Szulc, Politechnika Śląska

Maciej   Turała, Uniwersytet Łódzki

Justyna Wilk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Magdalena Wiśniewska, Uniwersytet Łódzki

Ada Wolny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dariusz  Woźniak, WSB NLU w Nowym Saczu

Marcin  Wójcik, Uniwersytet Łódzki

Janusz Zaleski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Jacek Zaucha, Uniwersytet Gdański

Agata Żółtaszek, Uniwersytet Łódzki

Władze Stowarzyszenia (kadencja 2016-2019)

Skład Zarządu:
Artur Ochojski – prezes
Justyna Danielewicz – wiceprezes
Tomasz Kossowski – sekretarz
Zbigniew Przygodzki – skarbnik
Dagmara Kociuba – członek
Ewa Szostak – członek

Skład Komisji Rewizyjnej:
Agata Żółtaszek – przewodnicząca
Karolina Lewandowska-Gwarda – członek
Justyna Wilk – członek

Skład Sądu Koleżeńskiego:
Edyta Szafranek – przewodnicząca
Aleksandra Nowakowska – członek
Renata Pisarek – członek

Władze Stowarzyszenia (kadencja 2013-2016)

Zarząd:

Prezes: dr Katarzyna Kopczewska

Wiceprezes: Prof. dr hab. Paweł Churski

Sekretarz:

dr Tomasz Kossowski

Pozostali członkowie Zarządu:

Dr Dagmara Kociuba

Dr Adam Polko

Dr Mariusz E. Sokołowicz

Sąd koleżeński

Dr Renata Pisarek

Dr Artur Ochojski

Dr Justyna Sokołowska-Woźniak

Komisja Rewizyjna

Dr hab. Justyna Danielewicz

Dr Agata Żółtaszek

Dr Zbigniew Przygodzki