ERSA

The European Regional Science Association Sekcja Polska

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Informujemy, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zostało zwołane na dzień 15.06.2018 roku o godzinie 14:00. Miejscem spotkania jest Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5 w Łodzi.

Porządek obrad, zgodnie ze Statutem, zostanie przekazany w korespondencji elektronicznej nie później niż na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

Walne Zebranie Członków odbędzie się bezpośrednio w sąsiedztwie konferencji SEREA 2018 http://serea.uni.lodz.pl/wps/, odbywającej się w dniach 14-15 czerwca 2018 roku.

W imieniu Organizatorów zapraszamy do rejestracji na konferencję (termin: do 15 kwietnia 2018).