ERSA

The European Regional Science Association Sekcja Polska

In Memoriam – Profesor Ryszard Domański

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr hab. dr h.c. Ryszard Domańskiego. Profesor Domański był związany z działalnością ERSA. W latach 1981-1982 pełnił funkcję prezesa Regional Science Association International. Był także założycielem i wieloletnim redaktorem czasopisma Studia regionalia wydawanego przez KPZK PAN, a następnie KPZK PAN i ERSA Sekcja Polska.