ERSA

The European Regional Science Association Sekcja Polska

EUROREG – seminaria 2019

Jak co roku przedstawiamy ofertę seminariów EUROREGu wraz z zaproszeniem skierowanym do nas przez Panią dr hab. Agnieszkę Olechnicką.

Tradycja czwartkowych seminariów EUROREG sięga połowy lat 1970. Pod szyldem EUROREG są one prowadzone od początku jego istnienia, czyli od 1991 r. W obecnej formie seminaria są efektem współpracy trzech instytucji: EUROREG, polskiej sekcji stowarzyszenia Regional Studies Association oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju. Seminaria odbywają się w godzinach 10.00-12.00 w sali im. J. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim (Kampus Główny Uniwersytetu Warszawskiego).

Program seminariów w semestrze letnim 2018/2019
21.02.2019
Prof. Jacek Zaucha. Kształtowanie przestrzeni morskiej. 
28.02.2019
Prof. Alexander Etkind. Carbon Autocracies: A Variety of Resource Curses across Eastern Europe. 
07.03.2019
Prof. Bogdan J. Góralczyk. Czym dla Europy i świata jest Chiński Renesans? 
14.03.2019
Dyrektor Kamil Wyszkowski. Polityka przeciwdziałania zmianom klimatu w Polsce: czy jest aż tak źle, jak nam się wydaje? 
21.03.2019
Dr Łukasz Zaremba. Obrazy wychodzą na ulice. 
28.03.2019
Dr Maria Theiss. Lokalne obywatelstwo społeczne i jego uwarunkowania. Przykład wychowania przedszkolnego. 
04.04.2019
Dr hab. Krzysztof Gwosdz. Czynniki deindustrializacji i reindustrializacji wybranych okręgów i miast przemysłowych w Polsce. 
11.04.2019
Prof. Marcin Matczak. O praworządności – i jak ją przywrócić. 
25.04.2019
Dr hab. Maciej Ząbek, prof. UW. Uchodźcy w afrykańskich refugiach. 
09.05.2019
Dr Emilia Kiecko. Miasto przyszłości w wizjach i prognozach polskich architektów w latach 60. i 70. 
16.05.2019
Dr hab. Grzegorz Micek. Rzecz o względności pojęcia bliskości i jego zastosowaniach w badaniach przestrzennych. 
23.05.2019
Prof. Paweł Churski. Nowe wyzwania polityki regionalnej. 
30.05.2019
Pan Marek Przeor. Czy Europa wygra wyścig innowacyjny? Spojrzenie z Komisji Europejskiej. 
06.06.2019
Prof. Waldemar Kuligowski, dr Agata Stanisz. Ruchome modernizacje – antropologia infrastruktury drogowej.