ERSA

The European Regional Science Association Sekcja Polska

ERSA Sekcja Polska – Walne Zebranie Członków

Informujemy, że Walne Zebranie Członków ogłoszone na dzień 19.03.2020 w Łodzi zostaje odwołane.