ERSA

The European Regional Science Association Sekcja Polska

ERSA Sekcja Polska – Walne Zebranie Członków

Informujemy, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ERSA Sekcja Polska odbędzie się w dniu 25.06.2020, godz. 15.00. Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem zebrania.

Zarząd

*

Ze względu na ograniczenia wynikające z sytuacji epidemiologicznej, Walne Zebranie Członków zwołuje się w trybie spotkania online z weryfikacją tożsamości podczas nawiązywania połączenia. Informację o sposobie logowania prześlemy Państwu drogą mailową w dniu poprzedzającym Walne Zebranie Członków.

 

*

Porządek Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

European Regional Science Association – Sekcja Polska (Polish Section)

w dniu 25.06.2020, godz. 15.00

 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków przez przedstawiciela Zarządu Stowarzyszenia
 2. Stwierdzenie stanu minimalnej liczby członków niezbędnych do ważności Zebrania
 3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania
 4. Przyjęcie Porządku Zebrania
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności merytorcznej Stowarzyszenia
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 8. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego
 9. Dyskusja i przyjęcie sprawozdań. Głosowanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
 10. Wybory do Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleżeńskiego:
 • wybór Komisji Skrutacyjnej
 • wybór Zarządu spośród zgłoszonych kandydatów
 • wybór Komisji Rewizyjnej spośród zgłoszonych kandydatów
 • wybór Sądu Koleżeńskiego spośród zgłoszonych kandydatów

11. Wolne głosy i wnioski
12. Stwierdzenie ważności i zamknięcie Walnego Zebrania Członków