ERSA

The European Regional Science Association Sekcja Polska

9 Slovak Winter Seminar of Regional Science

To wydarzenie, jak co roku, gromadzi środowiska naukowców specjalizujących się pracach z zakresu regional science ze Słowacji, Czech, Węgier i Polski. Świetna atmosfera, znakomici prelegenci, możliwości publikacyjne oraz możliwość spędzenia czasu wolnego w Tatrach są rekomendacją, z której naprawdę warto skorzystać. W tym roku keynotem podczas seminarium będzie Andres Rodriguez-Pose. Termin zgłoszeń mija z końcem roku, choć późniejsze zgłoszenia mogą liczyć na przychylność organizatorów. Szczegóły zostały zamieszczone w call for papers.

 

Liczymy na uczestnictwo w seminarium naszych Członków. Wydarzenie to organizowane jest wspólnie przez Sekcję Słowacką i Sekcję Polską. Nie powinno tam Państwa zabraknąć!